รถเช่าพร้อมคนขับซิดนีย์และไกด์ กับผู้นำด้านทัวร์แบบส่วนตัว

บริการรถเช่าซิดนีย์ บริการรถเช่าพร้อมรถขับในซิดนีย์
* ค่าบริการ รวมค่าคนขับ ค่ายืนรอรับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนแล้ว

ที่นั่งสูงสุด ภาพรถ ราคารวมสุทธิ (บาท)
SUV 4
เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน 6,000
ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 20,000
VAN 10
เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน 8,500
ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 25,000
MINI BUS 20
ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 34,000

*** ให้บริการรัศมีไม่เกิน 200 กิโลเมตร *** เกินเวลาชาร์ต 8,000 บาท/ชม

ค่าจ้างไกด์ วันละ 12,000 บาท/วัน

** ค่าจ้างไกด์อิงตามเงินเดือนของประเทศนั้นๆ
ไม่สามารถนำไกด์ไทยที่ไม่มีใบอนุญาติไปเองได้