รถเช่าพร้อมคนขับซิดนีย์และไกด์ กับผู้นำด้านทัวร์แบบส่วนตัว

บริการรถเช่าซิดนีย์ บริการรถเช่าพร้อมรถขับในซิดนีย์
* ค่าบริการ รวมค่าคนขับ ค่ายืนรอรับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนแล้ว

SUV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง

รูปแบบการเช่า ราคารวมสุทธิ (AUD) ราคารวมสุทธิ (บาท)
เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน 220 6,000
ออกทัวร์เต็มวัน 8 ชั่วโมง 750 20,000

VAN ที่นั่งสูงสุด 10 ที่นั่ง

รูปแบบการเช่า ราคารวมสุทธิ (AUD) ราคารวมสุทธิ (บาท)
เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน 300 8,500
ออกทัวร์เต็มวัน 8 ชั่วโมง 850 25,000

Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

รูปแบบการเช่า ราคารวมสุทธิ (AUD) ราคารวมสุทธิ (บาท)
ออกทัวร์เต็มวัน 8 ชั่วโมง 34,000

*** ให้บริการรัศมีไม่เกิน 200 กิโลเมตร *** เกินเวลาชาร์ต 8,000 บาท/ชม

ค่าจ้างไกด์ วันละ 12,000 บาท/วัน

** ค่าจ้างไกด์อิงตามเงินเดือนของประเทศนั้นๆ
ไม่สามารถนำไกด์ไทยที่ไม่มีใบอนุญาติไปเองได้