ทัวร์ซิดนีย์แบบส่วนตัว รถเช่าพร้อมคนขับ ไกด์ไทยในซิดนีย์
โทร 099-089-8000, 091-004-0888

โอเปร่า เฮาส์ (Opera House)


โอเปร่า เฮาส์ (Opera House) เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่รู้จักกันดีทั่วโลก ออกแบบโดย สถาปนิก ชาวเดนมาร์ก ยอน อุตซอน (Jorn Utzon) ตั้งอยู่บริเวณ ปากอ่าวซิดนีย์ นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 องค์การยูเนสโก ได้รับลงทะเบียน ให้โรงอุปรากรซิดนีย์ เป็นมรดกโลก Sydney Opera House เป็น ศิลปะการออกแบบ ที่ทันสมัย ด้วยชุดคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดใหญ่ มันเป็นหนึ่งในอาคารสัญลักษณ์ ที่ยิ่งใหญ่ ของศตวรรษที่ 20 ภาพของความงาม อันยิ่งใหญ่ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก เป็นสัญลักษณ์ เมือง ประเทศ และ ทั้งหมดของทวีป. ตัวโอเปราเฮาส์เองมีขนาดประมาณ 1.8 เฮกเตอร์(4.5 เอเคอร์) ภายใน ประกอบ ไปด้วย ห้องต่างๆดังนี้ โรงแสดงคอนเสิร์ต : 2,679 ที่นั่ง และมีไปป์ออร์ แกนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โรงอุปรากร : 1,547 ที่นั่ง โรงละคร : 544 ที่นั่ง เพลเฮาส์ : 398 ที่นั่ง โรงภาพยนตร์ : 364 ที่นั่ง และ อื่นๆ ประกอบด้วย สตูดิโอ สำหรับซ้อม 5 ห้อง ภัตตาคาร 4 ร้าน 6 บาร์ ฯลฯ ตัวโรงละคร มีความสูง 183 เมตร จุดที่กว้างที่สุดมีความยาว 120 เมตร และเสาเข็ม ฝังเข้าไปในดินมีความลึกถึง 25 เมตร